תקנון

1. כללי –

1.1. אתר האינטרנט baktana.co (להלן: “האתר”)משמש כאתר להגשת תביעות קטנות.
1.2. גלישה באתר ו/או הגשת תביעה דרכו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך.
1.5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
1.6. האתר בכללותו – לרבות כל מידע באתר (לרבות מידע שהגישה אליו הינה באמצעות האתר), התוכן, התוכנה העומדת בבסיס, התוכנות הנלוות, וכל חלק באתר – מוגש ומועמד לרשותך כמו שהוא (“AS IS”). השימוש באתר ובשירותיו (כולל כל השירותים אך לא מוגבל אליהם) ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא ייצור כל יחסים בינך לבין האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
1.7. תביעה בקטנה שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותים, והשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
1.8. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין חוץ מאגרת בית המשפט שעליה אין מע"מ.
1.9. רישומי המחשב של תביעה בקטנה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.10.הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי אלא באישור מראש.
1.11.הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
1.12.תביעה בקטנה עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו טעויות, אי דיוקים או שגיאות ותביעה בקטנה לא ישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.13.לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של קיד איי במייל info@baktana.co
1.14.תביעה בקטנה אחראית על הגשת כתב התביעה לבית המשפט בלבד.
1.15.יודגש כי האתר אינו נותן יעוץ משפטי מכל סוג שהוא,תביעה בקטנה דואגת אך ורק לעניינים טכנים ופרוצדורלים
1.16.קישורים חיצוניים – במספר מקומות באתר מוצעים קישורים בלינק אשר מובילים לאתרים חיצוניים, האתרים אינם קשורים לאתר תבעיה בקטנה ובאים אך ורק לעזור ללקוח מבחינת נוחות ועזרה.תביעה בקטנה אינה לוקחת כל אחריות על הקישורים הנ"ל ואינה אחראית לכל נזק ו\או בעיות שיגרמו דרכם.

2. תשלום באתר–

2.1. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין מעבר לתשלום אגרה לבית המשפט.
2.2. בעת ביצוע הגשת תביעה (להלן: “פעולה”) יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, וכו׳ אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.3. יש למלא פרטים נכונים ומלאים הכוללים שם, כתובת, כתובת מייל, מספר טלפון ופרטי תשלום.
2.4. לאחר מילוי הפרטים יש לבחור באחד מאמצעי התשלום.
2.5. מועד ההגשה יקבע החל מיום חיוב חברת האשראי. במידה וההזמנה לא כובדה בידיי חברת האשראי רשאי בית העסק לבטל את העסקה..
ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
2.6.בביצוע הרכישה הנך מסכים לקבל את פרטי התביעה,חשבונית וקבלה אלקטרונית במייל.

3. ביטול עסקה –

3.1.בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן :ביטול לפני הגשת התביעה-במידה ותביעה בקטנה טרם הגישו את התביעה,הלקוח יוכל לקבל החזר כספי.במידה והתביעה הוגשה לבית המשפט אזי העבודה בוצעה והאגרה שולמה לבית משפט ולא תהיה אפשרות לקבלת החזר כספי.
3.2.במידה והתביעה הוגשה והלקוח התחרט ,על הלקוח בעצמו לדאוג לביטולה דרך האמצעים הניתנם ע"פ הנחיות ביהמ"ש.
3.3.תביעה בקטנה אחראית אך ורק על הגשת התביעה לבית המשפט.

4. פרטיות –

4.1. פרטיות גולשי האתר חשובה לנו ונעשה את המירב בכדי שתהיו מוגנים.
4.2. איננו שומרים מספרי כרטיסי אשראי, הסליקה מבוצעת על ידי חברת "קארדקום” אשר עומדות בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע.
4.3. במקרים שאינם בשליטת חברתנו, ו/או הנובעים מכוח עליון, חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש, ו\או למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
4.4. חלק אחר מן המידע הנמסר על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של תביעה בקטנה, תביעה בקטנה עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותיך באתר. כמו באתרים רבים ברשת, יתכן והאתר יאסוף וישמור מידע נוסף כמו כתובת IP, סוג דפדפן, ופרטים נוספים, שישמשו את האתר לפרסום, הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, או למטרות אחרות.
4.5. תביעה בקטנה לא ימסרו את הפרטים האישיים הבאים לצד ג’: מספר ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר ישראל, מספר טלפון.
לכל שאלה בנוגע לאתר, לאופן השימוש בו או כל נושא אחר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו במייל info@baktana.co.