אתר תביעה בקטנה אינו עוסק במתן ייעוץ משפטי ואינו מספק שירותים משפטיים מכל סוג שהוא.